Ohjelmistorobotti parantaa työntekijöiden viihtyvyyttä

RPA saa aikaan paljon pelkoja työpaikkojen menetyksestä. Isossa kuvassa automaatio tuleekin väistämättä korvaamaan tiettyjä työtehtäviä kokonaan, kuten monet muut aiemmat teknologiset innovaatiot. Historia kuitenkin on osoittanut uusien teknologioiden luoneen enemmän uusia työpaikkoja, kuin mitä ne ovat korvanneet (1)

Emme tietenkään voi ennustaa tuleeko samalla tavalla käymään myös RPA:n kohdalla. Erään tutkimuksen mukaan (2) RPA tulisi korvaamaan jopa 16% työpaikoista vuoteen 2025 mennessä.

Tutkimukset ohjelmistorobotiikan vaikutuksista ovat kuitenkin vasta alkuvaiheessa. Tähän asti kokemukset kuitenkin vaikuttavat sille, että RPA voi parantaa työntekijöiden viihtyvyyttä suuresti. 1000 henkilöstöhallinnon ammattilaisen kyselyn mukaan 72% uskoi puutteellisen automaation haittaavan heidän organisaationsa kehitystä. (3)

Tutkimusten mukaan jopa 50 % työtehtävistä koetaan vaivalloisina, toistuvina ja tylsinä. RPA parantaakin työn mielekkyyttä parhaiten karsimalla tylsiä ja toistuvia tehtäviä, jolloin ihmisten aika on paremmin käytettävissä mielekkäämpiin tehtäviin. Botlabsin slogan ”Humanize Your Workflow” lähteekin juuri tästä ajatuksesta.

Asiakkaidemme prosesseja määritellessä ja niitä automatisoidessa, emme ole vielä kohdanneet työntekijää, jonka päivä koostuisi täysin pelkästä tiedon siirtelemisestä paikasta toiseen tai esimerkiksi asiakastietojen syöttämisestä järjestelmiin. Emme ole siis vielä löytäneet käyttökohdetta, jossa ohjelmistorobottimme olisi suoraan korvannut työntekijän yrityksessä.

Ohjelmistorobotiikan avulla työstä tulee sekä tuottavampaa että tyydyttävämpää. Harva työntekijä erityisesti nauttii toistuvien kirjauksien syöttämisestä tietojärjestelmiin. Työskentely on huomattavasti mielekkäämpää työntekijän pystyessä keskittymään erilaisten raportoinnin ja kirjauksien tekemisen sijaan niihin tehtäviin joita hänet on palkattu hoitamaan.

Ihmiset kykenevät päättelyyn ja tulkintaan joita (ainakaan toistaiseksi) robotit eivät osaa hoitaa yhtä tehokkaasti. Yhdistämällä robottien ja ihmisten parhaat puolet päästäänkin parhaisiin tuloksiin. Robotin hoitaessa vaikkapa tiedon keruun ja koonnin raporttiin jää ihmisen tehtäväksi tulkita tietoa ja tehdä sen pohjalta päätöksiä.

Mahdollisia automatisoitavia prosesseja kannattaakin lähestyä suorien säästöjen lisäksi tuottavuuden parantamisella. Mikäli robotilla voidaan säästää esimerkiksi tunti työntekijän työaikaa päivätasolla, on tämä tunti käytettävissä mielekkäämpiin ja tuottavampiin tehtäviin.

Työntekijän viihtyessään työssään, ovat myös asiakkaat tyytyväisempiä. (4)

Robotti voi mahdollistaa myös paremman asiakaskokemuksen esimerkiksi nopeampana asiakaspalveluna, kun työntekijän aika ei kulu asiakastietojen etsintään ja tallennukseen mahdollistaen nopeamman ja paremman asiakaspalvelun.

RPA:n käyttöönotossa onkin viestintä erittäin isossa roolissa. Henkilöstön tulee tietää mitä automaatiolla tavoitellaan ja miten se auttaa heitä heidän omassa työssään.

 

 

  1. https://www.economist.com/special-report/2016/06/23/automation-and-anxiety
  2. (https://www.forrester.com/report/The+Future+Of+WhiteCollar+Work+Sharing+Your+Cubicle+With+Robots/-/E-RES132404
  3. https://www.hrreview.co.uk/analysis/james-ewing-the-future-of-human-resources/119902
  4. https://www.forbes.com/sites/ashiraprossack1/2019/05/31/employee-satisfaction-customer-satisfaction/#3be09cd25e2c
  5. https://www2.deloitte.com/global/en/pages/financial-services/articles/automation-here-stay-but-what-about-your-workforce.html

 

Kiinnostuitko palveluistamme?

Soita meille tai lähetä viestiä, niin otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian!

Pyydä tarjous Soita +358 4449 18309